• Nov
  30

  Кога: 14 -16 ч.

  Къде: Детски център Извор, адрес : Младост 1, бл. 20

  Групата е един от най-естествените начини децата да изразят себе си и да се огледат в очите на другите като се научат да уважват мнението на връстниците си, както и да изразяват своето по отстояващ начин.

  В рамките на няколко съботи ще развиваме чувствителност към себе си и към другите:

  – ще се учим как да разпознаваме и осъзнаваме своите и чуждите емоции, за да формираме адекватни реакции към хора и събития;

  – ще се учим да изразяваме и да назоваваме чувствата си;

  – ще се учим да проявяваме самоконтрол;

  – ще разбрем какво е да формираме стабилна самооценка;

  – ще разберем какво е емпатия и как да я проявяваме;

  – ще научим кои са различните видове емоции, каква е разликата  между чувства и емоции, и много други интресни неща!

  Как? – чрез използване на разноoбразни арттерапветични техники и игрови ситуации по непосредствен начин децата ще изразяват своите чувства и емоции, ще говорят свободно за техните преживявания и ще обменят мисли.

  Продължителност: 2 ч. Включва материали и обучение.

  Кога?  – на 30.11 /събота/ Час: 14 -16 ч.

  Къде? – Детски център Извор, адрес : Младост 1, бл. 20

  Цена за участие: 15 лв.

  Модератор: Десислава Манева, психолог в Център за развитие на личността Азон. www.azon.bg

  Контакт за записване: 0894 392 663