Занятие: 005

3D, MoGraph (motion graphics), Photoshop, CGI Курсовете по модерни визуални изкуства, организирани от Поанта и артистите от Зограф Студио разкриват магическия свят на компютърните графики, където изкуствата се сливат и допълват, за да изградят различни светове, движения и образи. Тази образност е част от модерното общество и дори често пъти то е „програмирано" от нея. CG изкуствата отварят един пространствен свят, в който човекът като вторичен творец може да въплъти своите мисли и идеи, като така въздейства и "говори" на хората и влияе на средата около себе си, чрез неограничените възможности на CG инструментите. В курсовете се изучават програмите 3DsMax, After Effects, Photoshop, Zbrush, Maya и др., както и самият работен процес, свързан в повечето случаи с взаимодействието между тези програми.

Цел

Образите са мощно средство, "език", въздействащ директно върху определени архетипи в човека. Те могат да разрушават, но могат и да създават. Образната комуникация се неглижирана в училищата и в часовете по рисуване, но тя е основно оръжие за въздействие върху младите хора (посредством музикалните и видео клипове, филмите, анимацията, всякакви видове реклама и др.) Точно тези образи формират в много случаи почти неусетно мисленето, мечтите, представите на младите хора за бъдещето, създават илюзии (като напр. филмите със супер герои) и тези въздействия влияят за години напред. Примерите са много.

Рекламите например, могат да създадат изцяло нови модни течения, могат да влияят поведенченски на определена група хора, да бъдат използвани за политически, икономически и всякакви други цели.

Затова ние, от Поанта и Зограф Студио смятаме, че освен чисто техническите умения, които ще се изработват постепенно в тези курсове, паралелно ще се изграждат и правилният поглед, търсенето и разделянето на образите, които ни заобикалят, вниквайки в тяхната същност и осъзнавайки начините, по които те влияят, както на обществото, така и на нас самите. Ще откриваме механизмите на тази своеобразна Образна Реч.

Ползи

 • 3D моделирането се използва предимно в Game индустрията (компютърните игри), рекламата и киното, науката.

 • After Effects е мощен инструмент, програма за анимация или т.н. motion graphics, както визуални ефекти. Използва се в рекламите, киното, игрите.

 • Нива

  • Въведение в основите на модерните визуални изкуства
  • Реални и практични проекти
  • Задаване на домашни задачи

  Контакти

  • Николай Първанов: +359 898 461 433
  • Никола Дечев: +359 888 298 562

  Записване

  Всеки, който се интересува от компютърна анимация, хващащи окото графики е поканен да се присъедини към нас!

  Работилницата е насочена към начинаещи и хора, които просто искат да надникнат в това какво представлява един работен процес и как една идея – от лист хартия става реалност!

  Занятията се провеждат в събота от 10:30 до 12:30.

  За информация и записване: тел.: 0898 461 433 или на адрес жк. Младост 1, бл.20.

  Запиши сега