24 Feb

 

Големият интерес към лятната Работилничка през 2019г. насърчи нас, родителите, да потърсим време и среда през учебната година за развитие на зародилите се приятелства, лични заложби и творчески способности. През януари и февруари бяха организирани срещи, съчетаващи нови познания със забавни игри.

Първата среща провокира интереса на децата към науката и чрез интерактивни игри и материали участниците се докоснаха до удивителния свят на растенията. Основна цел на водещата Марияна Сичанова, биолог по образование, бе да представи по положителен и въздействащ начин за детското възприятие научното знание, и да покаже, че науката може да бъде вдъхновяваща.

На втората среща, под ръководството на художничката Бистра Сирин, децата собственоръчно изработиха от текстил животни, влагайки своя усет, умения и творческо мислене, и участваха в своеобразен горски театър, в който горските обитатели говориха на английски език.

Работилничката се превърна в място на приятни емоции, а творчеството и сътрудничеството в общите занимания носят лично удоволетворение от новите умения и преживявания както за участващите, така и за водещите курса.