11 May

Отново е 11 май – време да почетем едни от най-обичаните Светии в  България – светите братя – Кирил и Методий и да си спомним великото им просветителско дело!

” Слушайте, цял Словянски Народе, слушайте Словото, което от Бога дойде, Словото, което кърми душите човешки, Словото, което крепи сърцата и умовете, Словото, което подготвя всички да познаят Бога! Защото, както без Светлината няма радост за окото, да види цялото творение Божие, но всичко остава мрачно, нехубаво и незримо, също така е и за всяка душа без Книгите Божии, защото не вижда добре Закона Божий. Закона- Писмен и Духовен, сиреч, Закона, който отваря Божия Рай.”

Св. Кирил Философ – из “Проглас към евангелието” 9 – 13 стих