01 Nov

Почит за онези, за които благото на собствения народ е повече от личния интерес, повече от самите тях, кауза, въплащаваща висши ценности – да търсиш ползата на другите знаейки, че без добруването на другите, не може да има и истинско лично добруване! Почит за факлоносците на Огъня на Просвещението в изначалните ценности и Божествения Път – български духовници и просветители! Историята ни ще прибавя към онези, които познаваме и почитаме и новите бБудители на нашето време – онези, които отдават силите си и времето си със смелост и дръзновение за същия Идеал! Да запалим и в нас от техния Пример, Искрата на Будителството – наследието ни от нашите предци и настоящи духовни водители! Да посеем Светлина за настоящите и бъдещите поколения!