06 Dec

Почитането на Св. Николай е един от любимите празници на народа ни, традиционно почитащ Светията и неговите чудни дела на 06 декември. Божествената подрепа на св. Николай е въплътена във всичките чудеса, които той извършва и поради тази причина е наречен Чудотворец. Трапезното ястие на този ден е рибата – може би не само поради спасяването от св. Николай на рибарите в бурното море. Наскоро излязлата книга “Тракийското писмо – декодирано V” разкрива тайните на рибното писмо – дали днешния ден с рибна трапеза поради Светията няма и още по-дълбок смисъл и значение, закодирано именно в тези древни познания и писменост…