01 Nov

Като вземем за пример техния живот и дело, и се поучим от готовността им да разпалват народното съзнание, нека в развитото днес технологично-информационно време и информирано общество да намерим своите причини и мотиви, за да пробудим честното, вярното, истинското в общественото съзнание и в човешките взаимоотношение обединени в каузите на добротворството и търсене ползата на другите!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ДА ПОЧЕТЕМ БУДИТЕЛИТЕ НА НАРОДА НИ!