31 Dec

СД „Поанта” ви поздравява със светлия Празник на раждане на Спасителя – Рождество Христово както и с настъпването на Новата 2018г. като ви пожелава здраве, ясни цели, целеустеменост, вълнуващи мигове на радост, взаимност и добротворство и удовлетворение от трудовете ви във всички аспекти на живота ви!

Самодисциплиниращият се човек си прави всеки ден равносметка, за да може да оползотврори още по-добре следващия свой ден. И така ден след ден – дните на живота си. За разлика от ежедневната „оперативна” равносметка, ни се налага да си правим такава и за по-голям период от време какъвто, например е една изминала година. Това е така, защото всяка една година e част от пътя за постепенно изпълнение на глобалните цели на живота ни, които сме определили въз основа на нашите мечти. Така, ние от СД „Поанта” вярваме, че пътят за осъществяване на нашите мечти е да изпълним целите, които сме си поставили. А мечтите ни са да участваме в процеса и да спомогнем за формирането на едно ново съвременно общество от достойни и цялостни личности. Този процес започна за нас преди повече от 4 години във време на изразена ценостна инфлация. Станахме свидетели на  постепенната промяна в това отношение. И въпреки, че има още много какво да се желае и да се положат още много труд и усилия, промяната в обществото към по-добро, вече се усеща и със сигурност ще продължава.

В навечерието на празника Рождество Христово тази равносметка е неизбежна. Фактът на Историческото раждане на Спасителя, е раждането на Новата ера в линейно-историческото земно време и революция в човешкото мислене, което ще направи факт християнизирането на голяма част от човечеството на земята. В продължение вече на повече от 2000 години, човечеството иска да „постигне” този еталон и идеал на човек, в когото живее Божеството – или с други думи – на Божествения човек. Космическото събитие на Рождество Христово е началото на този път на цялото човечество и на всеки човек поотделно в повтарящото се всяка година Начало с този празник. Очаквайки с надежда обновлението в това Ново начало, голяма част от  хората вероятно си правят равносметка за изминалото време. Ние от СД „Поанта” – също. Характерното през изминаващата вече година е, че от всички възможности, съсредоточихме вниманието си главно върху общуването с децата  –  индивидуално и в по широк кръг – в работилничките, където децата разгръщаха своите творческите способности. Приоритет и през тази година бяха и онези събития – дати в българския календар, чрез които можем да възстановим своята национална идентичност и ценностите неизменно вплетени в националната ни традиция чрез честванията на значимите празници като се започне от Рождестенския празник, този на братята Кирил и Методий и сло/а/вянската писменост и култура и Денят на будителите, който и тази година отново отбелязахме по 2 различни начина. Така, полагайки всичко онова, което с много любов и съответното усилие с радост извършихме до момента в СД „Поанта”,сега и ние  очакваме младенческото раждане, обновление и развитие в новите аспекти  на нашата работа с децата, а именно – идеите, прицелната точка – Поантата на настъпващия нов цикъл на „раждането” и изпълнението на нашите идеи чрез и във техните форми – растящото тяло на нашето дело, за което сме се сдружили да изпълним. Това са нашите настоящи очаквания и дано да се осъществяват реално в предстоящата година.

Поздравите на децата на „Поанта” на Рождественското тържество е само един външен израз на това, което се надяваме, че вие – техните родители и ние в сдружението заедно сме посяли в чисти им сърчица и така сме съдействали на вашите усилия за изграждане на тяхната личност.

Нашите мечти, които посвещаваме на Вдъхновителя на сърцата и умовете ни, ще бъдат нашата движеща сила и през Новата година. Както обявихме вече нашата нова кауза –иниацитива свързана с целите на сдружението е изграждане на клуб-библиотека, където деца и възрастни  ще могат да четат на чаша чай стойностни произведения на български и чужди автори и да дискутират по интересни теми от книгите, както и да взимат книги за вкъщи. На благотворителния коледен базар през декември с предмети за украса и коледни картички, изработени от децата в Детски център „Изворче” към сдружението, събрахме 100 лв., с които да започнем изграждането на клуб-библиотеката. Изразходването на събраните средства ще оповестим публично.

Вече се свързахме и с Детски Център за деца с увреждания и от предстоящата година ще осъществяваме срещи с тези от децата на „Поанта”, които желаят и децата от Центъра, поради нуждата им от общуване със свои връстници.

Предстои и откриването на театрален клуб към сдружението, за който подробно ще информираме и обявим в началото на новата година.

Така, всичките досегашни и нови форми и инициативи на сдружението не са просто механичен сбор от формати , курсове и др.п., а са взаимно свързани и допълващи се начини за извайване на детската личност , път към себеосъзнаването и идентификацията на всяко дете. А в тези резултати се постигат и целите на СД „Поанта”, а именно да утвърдим цялостен и комплексен подход към развитието на личността, оздравяване, профилактика, развитие и възпитание на отделната на личност, а чрез това и на цялото общество, здрава ценностна система и духовно развитие, разглеждане на отделния индивид като уникална личност с нейните уникални качества и потребности, задоволяване на кризисни потребности в обществото и личността не чрез външни средства, а чрез развитие на нейните таланти, потенциали и способности.  Осъществяването на всички тях досега и бъдещата насоченост на нашата дейност, са свързани преди всичко с децата и работата на Детски център „Изворче” с ръководител г-жа Слава Манева, както и курсовете по пиано и балет с ръководители съответно  г-жа Мирослава Тодорова и г-жа Нина Иванова, както и курса „Образоваяние” с ръководител г-жа Снежана Първанова. Индивидуални дейности и срещи с възрастни са били осъществявани спорадично с г-жа Наталия Иванова, освен в литературен клуб за колективно създаване на приказки „Приключалка” с ръководител г-жа Бистра Сирин, поради липса все още на необходимите за това проекти. Ще спомена и за проектите по Европейска програма „Еразъм” , в които СД „Поанта” е участвало многократно и проекта на МО „Студентските практики” осъществени отлично в дейностите на сдружението. Но преди всичко основната ни дейност  и насоченост до този момент с постоянство и постепенно изграждане е свързана с децата като основа и залог за нашето бъдещо общество.

И така ще продължим и през Новата година заедно с подкрепата и участието на всички вас! Нека имаме успех в стремежите и целите, които ще осъществим  и ще обогатим така себе си и тези около нас през Новата 2018 г.

НА ДОБЪР ЧАС!

Поздрав по случай светлите празници от децата на СД “Поанта”