18 May

Случи се един чудесен 11 май. Заедно преминахме през вековете и видяхме как положената основа на просветителството чрез проповядване на Словото от братята светии преминава и се разширява в пословичната българската книжовност, науката, материалната култура, управлението, духовността, както и много други измерения, разгръщане и развитие на съдържанието на тези първоначални проповеди, което да развива човешките умове  и да служи на хората за тяхното развитие и познание на света и на себе си. Нашата обиколко включваше Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий, Докторската градина, СУ ” Климент Охридски”, Народното събрание, БАН, Вечния Огън и църквата “Св. София”, запазили духовните и морални ценности, познанието и саможертвата на онези, които чрез своята образованост и морал са служили на своите братя сънародници и са давали живота си за тях имайки пред себе си висши идеал на Любов и грижа, дарявали са огромни средства от своето богатство за това да се образоват българите, съзнавайки, че учението е едно от най-големите блага, взимали са кредити, за да могат да основат в името на просветата едно книжовно дружество, за да се превърне то в последствие в Българската Академия на науката и много, много други факти, достойни да бъдат узнавани от бъдещите поколения. Интересни и неизвестни досега факти и събития разкриха пред нас г-жа Слава Манева – ръководител на Детски Център “Извор” към сдружението, както и г-жа Снежана Първанова, също така и приятелите на СД “Поанта” – Радост и Марая. Така всеки почуства и преживя различните събития в по-далечно и по-близко минало запечатани в техните паметници, които говорят за тях, така, че всеки един можа да сподели онова, което най-много го е впечатлило и оставило следа в сърцето и съзнанието. А и с разкриването на прогреса в разбирането на духовното и с това и в културата и напредъка на една нация, децата бяха провокирани в това да видят своето място и отговорност за бъдещето на страната си и обществото, а защо не и самите те да вземат участие в управлението на собствената си страна.