15 Nov

Благодарим на нашите приятели от Аспарагус и специално на г-жа Татяна Димитрова за отличната подготовка и организация на тази работилничка, и за предоставената ни възможност да участваме и заедно да съпреживеем един незабравим ден на творчество и единение с красотата на българските шевици. Изпод ръцете ни възхитително излизаха багри и символно-поетични фигури от творчеството на нашия народ, в което е вплетено древност и жизненост, загадки и красота, думи, изречения, поеми, в които встъпвахме, за да ги пресъздадем отново чрез нашите ръце, поглед и настроение. Благодарение на подготвеното ни от Татяна и Ганчо Димитрови модели и материали за това, които бяха положили своите усилия за наша радост, всичко това се случи.

Понеже повече думи са излишни, ще прибавя само думите на г-жа Ася Василева в нейния коментар по повод на тази работилничка: “Един чудесен съботен ден, в който си подарихме време за творчество и красота – разбира се в чудесна компания! Благодаря на Татяна Димитрова – нашата организаторка, която направи това възможно :)
В днешното време, когато човекът живее, за да работи е много важно да има такива местенца и такива хора, които да помогнат за това, всеки да работи за развитие на сетивата си…на душата си! Време за личностното израстване и истинския вкус на живота, които е мното личен подарък за всеки!”

Онова, което научихме и се обогатихме взаимно за произхода на много от изображенията в българските шевици и тяхната символно-естетична стойност чрез професионалналния поглед на г-жа Ася Василева като етнолог, публикуваме тук, за да предоставим тази възможност на всички вас да се запознаете със свързаните с шевиците мотиви – напр. на хорото – един от честите мотиви в българските шевици, много за обичаите и свързаните с фолклора ритуали, съотнесени с шевиците, а също така – символиката на Дървото на живота и др.

http://eklekti.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/

http://assiavassileva.blog.bg/drugi/2010/11/16/v-nachaloto-beshe-nachaloto.635769

 

Малкият клип с проследяването на образите още от времето на халколита пък представяме усилията на г-жа Юлия Боева да ги изследва и интерпретира