27 Nov

СД  “Поанта” предлага на вниманието ви 2 нови проекта със сходни имена, но с малки нюанси помежду им. Тъй като това провокира изследователския трепет, оставяме на вас самите да решите в кой от проектите да публикувате вашите предложения. Ще останете невероятно изненадани какви неща ще научите за вашите предци и роднини и какъв пример можете да почерпите от своя род.

ПРОЕКТ “СЕМЕЙНА СЪКРОВИЩНИЦА”

Целта на проекта е да съхрани свидетелства и предания за живота на достойни, известни и неизвестни българи, примери, които не бива да бъдат изгубени за поколенията и са ценни от гледна точка на семейната, родовата и националната историческа памет. Проектът е ориентиран най-вече към Личността и нейният индивидуален подвиг, а не към действията на общества, партии, организации, институции. Без да омаловажаваме ролята на колектива, ние търсим да почетем персоналното добротворство, благородство, избор и пример, независимо от социалното положение на тези хора или от мащаба на техните заслуги.

Статистиката сочи, че почти всяко българско семейство има в рода си достойни хора, посветили живота си на добруването на народа си или загинали за освобождението и защитата на страната си. За съжаление, с преминаването на всяко поколение, голяма част от устните предания и истории изчезват безвъзвратно и няма как да бъдат възстановени. Надяваме се да помогнем тези безценни  семейни съкровища да бъдат съхранени и опазени, както и да достигнат до широката общественост.

Призоваваме тези от вас, които имат какво да споделят, да побързат да запишат своите истории или историите на баби, дядовци, очевидци и да ги предложат за публикуване в проекта, било като видео и аудио-записи, било като текстови файлове.

ПРОЕКТ “РОДОВА ДИРЯ”

Това е подобен на горния проект, в който всички ние бихме могли да ИЗДИРИМ разкази и предания за участниците в историческите събития и героите в родовете  ни, които са част от Българската история, интерпретирани и предадени от нашите близки. Събитията от Националната ни история в устните предания и свидетелства на нашите предшественици или тези на наши приятели, съхраненото в паметта на потомците на очевидците или творците на Българската история, за които сме научили. Разказите, които се отнасят за тях самите, или за поколенията преди тях, които на свой ред са чули от своите бащи, дядовци, роднини. Историите, които нашите близки ЗНАЯТ и са ги съхранили, за да се запазят за бъдещите поколения.

Като илюстрация на това, предлагам тук и първата такава родова история, разказана ми от внука на един от четниците на Яне Сандански в борбата за освобождението на Македония от турска власт. Онова, което в разказа се отнася за служителите на властта в Османската империя е по-скоро самомнението на поробителя и корумпирането на всяка имперска власт, която по това време се идентифицира във всеки властимащ на империята. Както се вижда от свидетелството съвсем друго е отношението към младотурците на същата тази империя, които са носители на прогреса в нея. Но  гнета винаги е нужно да се премахне, а Свободата да се извоюва. И често това никак не е било лесно, защото освен с Божията благословия, един народ е нужно да направи своите усилия, за да покаже ВОЛЯТА си за СВОБОДА. Понеже този стремеж се сблъсква съвсем физически и войнски с онези човешки ресурси, които са олицетворение и носители на робството. И конкретно тук става въпрос за властта на империята, а не за онези турци, често подпомагащи своите български приятели, но ползващи се от привилегиите на империята. И за да спрем всякакви спекулации с освободителните борби на българския народ против турското робство и връщане достойнството на един народ чрез собствените му битка за национална идентификация, нека си спомним думите на Дякона – Васил Левски за новата република, където българи и турци ще живеят заедно: “От каквато и народност да живеят в този наш рай, [те] ще бъдат равноправни с българина във всичко”. /Дописка на В. Левски до в. “Свобода”,писана през втората половина на 1870 г.,а публикувана в “Свобода” на 13.02.1871 г./

record20171109183518

 

https://www.youtube.com/watch?v=8TAuptJ3A2I