poanta eye

„ПОАНТА”

е сдружение с нестопанска цел, което формира ценности, задълбочава човека в целите на живота му, разпалва въображението и креативността, необходими както за личността , така и за обществото като цяло.

Човекът

„Поанта” разглежда човека в неговата многоплановост, многоизмерност и богатство на проявленията му, което води до цялостното му самоосъзнаване и познание на себе си  и света около него. Този подход на възприемане и въздействие на личността е с цел благоприятна промяна и развитие. Той също е предпоставка за цялостно осъзнаване и проява на отделната личност и нейното развитие, на нейните творчески потребности, възможности и способности, както и на нейното оздравяване.

Нашите дейности

Ние възнамеряваме да допълним обучението и подпомогнем личностното развитие с предоставянето на различни възможности за всестранно и комплексно обслужване от компетентни специалисти с многостранен опит.

Елате и се потопете в атмосферата на различното с иновативните подходи и методи, лично разработени от нашите преподаватели с дългогодишен опит.

Знанията, съчетани с практическото обучение и опит, които предлагаме в изброените курсове, програми и центрове, ще вплетат по един нов и жив начин досегашните знания и първично интуитивното познание на личността, изграждащи съзнанието и личната себеоценка в единно цяло.

Към сдружението функционират:
*Детски център „Извор“,
*Група зa колективно творчество “ОбразоВаяние” и др.