davinchi


Цели на Сдружение “Поанта”

  • Ние целим да утвърдим един цялостен, комплексен подход към развитието на личността, формиране на ново поведение и навици, развитие на уменията и способностите на хора от всякакви възрасти, чрез подходящо обучение в различни области, както и възпитание на деца, чрез креативни и оригинални практики и благотворна среда.
  • Ние целим един по-широк поглед и въздействие с цел оздравяване, профилактика, личностно развитие и възпитание на отделната личност, а оттам и на обществото като цяло.
  • Ние целим здрава ценностна система и духовното развитие за формирането, на които е нужен един по-всеобхватен подход, както и разглеждане на отделния индивид като цялостна личност с нейните многостранни и уникални качества и потребности.
  • Ние целим задоволяване на кризисни потребности в обществото и личността не с външни средства и механизми, а с внимание към отделната личност и подпомагане нейното самоосъзнаване и развитие на нейните таланти, потенциали и способности.